S kvalifikáciou inštruktora IDEA sa dostaneš na profesionálnu úroveň. Patríme k najlepším na svete, staň sa aj ty jedným z nás!
PREDPOKLADY
Školenia inštruktorov

Ukončená kvalifikácia Dive Master / DiveCon / CMAS 3 Star Diver podľa štandardov RSTC alebo CMAS.

Zistiť viac

Prechod

Zistiť viac

IDEA
Open Water
Instructor

Oprávňuje ťa na školenie Open Water Diver.

Ako inštruktor IDEA Open Water máš tieto oprávnenia na prevzatie:
Open Water Diver
1 Star Diver

Podrobnosti podľa oprávnenia (viď. Špecializované kurzy)

IDEA
Advanced

Instructor

Oprávňuje ťa na školenie až do úrovne Advanced Open Water Diver.

Open Water Diver
IDEA 1 Star Diver
Advanced Open Water Diver

IDEA 2 Star Diver
Deep Diver

Podrobnosti podľa oprávnenia (viď. Špecializované kurzy)

IDEA
Scuba
Instructor

Oprávňuje ťa na školenie až po úroveň Assistant Instructors.

Ako IDEA Scuba Instructor máš tieto oprávnenia na prevzatie:
IDEA Open Water Diver
IDEA Dive Medic 
IDEA Advanced Open Water Diver
IDEA 3 Star Diver
IDEA Deep Diver
IDEA Advanced Deep Diver
IDEA Rescue Diver
IDEA Divemaster
IDEA Assistant Instructor
Podrobnosti podľa oprávnenia.

IDEA Master Instructor

Ako IDEA Master Instructor môžeš školiť adeptov až do úrovne Assistant Instructor a špeciálnych brevetov, na ktoré máš poverenia. Ďalej si oprávnený sa ako Staff Member podieľať na inštruktorských kurzoch a prechodoch (crossover).

Ako všetci inštruktori, musíš aj ty ako Master Instructor zorganizovať minimálne jeden kurz za rok.

IDEA Assistant Instructor Trainer

V rámci kurzu Assistant Instructor Trainer budeš oboznámený s kvalifikáciou inštruktora a so všetkými kurzmi IDEA, výukovým materiálom IDEA, štandardmi a kvalifikačnými smernicami.

Ako Assistant Instructor Trainer si oprávnený samostatne organizovať kurzy crossover, kurzy na osvieženie vedomostí a kurzy ďalšieho vzdelávania pre inštruktorov.

IDEA Instructor Trainer

Instructor Trainer je srdcom IDEA. Je dôležité, aby sa každý obchod pre potápačov, každá potápačská základňa a každá potápačská škola skladali z dobrých a kvalifikovaných učiteľov potápania. Ako Instructor Trainer máš za úlohu školiť profesionálnych učiteľov potápania.

Po ukončení vzdelávania čakateľa na funkciu inštruktora potápania delegujú hlavné sídla reprezentanta (Course Director), ktorý ti ako Instructor Trainer pomôže pri tvojom hodnotení. Course Director pri tejto príležitosti definuje na seminári požiadavky a spôsoby jednania IDEA a privíta nových inštruktorov potápania.

IDEA Speciality Instructor

Vyučuj aj ďalšie špecializované kurzy.

O oprávnenie vyučovať ďalšie špecializované kurzy musíš požiadať u IDEA Nemecko s kvalifikáciou pre príslušný špecializovaný kurz.

IDEA Course Director

Funkciu IDEA Course Director udeľuje prezident IDEA Európa.

To znamená, že Course Director nie je kvalifikačný stupeň alebo majiteľ určitého brevetu, ale ocenenie skúseností, lojality a dôvery, prejavené voči IDEA Európa.

Course Director skúša kandidátov na inštruktora spoločne s Instructor Trainerom, ktorý viedol inštruktorský kurz.