IDEA – International Diving Educators Association
WDA – Worldwide Divers Academy

Potápať sa

s pocitom bezpečia.

My sme IDEA-WDA!

IDEA má ako aktívny a medzinárodne pôsobiaci potápačský zväz hlavné sídla v Európe, USA a Ázii, a tiež pobočky v jednotlivých krajinách. S týmito národnými pobočkami je spojených mnoho vzdelávacích a školiacich zariadení, ktoré ponúkajú a realizujú školenia od začiatočníkov až po inštruktorov.

wir sind idea

ČO PONÚKAME

Výučbu

potápania

Školenie

inštruktorov potápania

Online

školenie

ISO certifikované

školenie